ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ PVC 4- 6mm 1067
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΔΟΥΣ 30mm 1070
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC 4 - 6mm 1073
ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ PVC 4- 6mm 1071