Φυσικές Ψάθες Sisal

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ!(ή πλαστικό υλικό)